Netcastle - Network creation and promotion of castles
sqenel
Video
Projekti


Mirë se vini!

Projekti me titull “Network creation and promotion of castles” dhe akronim “Net Castle” materializohet në kuadrin e programit te bashkëpunimit Territorial Greqi – Shqipëri 2007-2013 dhe listohet në Prioritetin 2 – Përcjellje dhe zhvillim i qëndrueshëm i mjedisit dhe burimeve natyrore dhe kulturore. 2.2 – Përcjellje dhe mbrojtje të trashëgimisë natyrore dhe kulturore të zonës.

 
 
 
 
 
Developed By Dotsoft

Powered By comitech
 

 

SDI Area


Featured Listings

This is our list of premier destinations.


View all

Top user rated Listings

This is our list of top user rated destination.


View all

Categories Filter

Select the category you wish to display on the map.


Search For Listings

Homeshare on facebookShare on TwitterShare on LinkedinShare on Google+
Adriatic-Route for Thematic Tourism